Podívejte se na přehled jednotlivých kabelových systémů a jejich výhody. 

Jen těžko si asi dokážeme představit, jak vysokým teplotám jsou vystaveny materiály a konstrukce při nebezpečných požárech a přírodních katastrofách. Některé současné budovy, stavby a konstrukce musejí být navrženy tak, aby v nich elektrické rozvody nutné pro evakuaci ohrožených lidí fungovaly i v případě požáru. Proto je životně důležitá mimořádná odolnost kabelových systémů, která to umožní.

Kabelové trasy se již dlouho budují podle stejných postupů. Vytvoří se nosný systém z kabelových žlabů, žebříků a dalších prvků a do něj se kabely uloží. Na první pohled by se dalo říci, že může být jedno, jaký typ kabelového žlabu se pro instalaci použije, ale opak je pravdou.

Share box