Blog

Jak nejlépe vytvořit odbočku u plechových kabelových žlabů

Pro vytvoření odbočky u plechových kabelových žlabů existují dvě možnosti. 
První možností je použití tvarového dílu, takzvaného T kusu, který se zasune na konec žlabu, zajistí se a v průběžném směru se dále pokračuje novým žlabem. Nevýhodou je právě nutnost napojení celého nového žlabu. T kus je také dražší než tvarový díl použitý v druhém způsobu.
V druhé variantě se využívá jiný tvarový díl, tzv. odbočný díl. Pro jeho použití je třeba nejprve ve žlabu vyříznout či vystřihnout v bočnici odpovídající otvor. Do něj se díl zasune a zajistí.
Tento způsob tvoření odboček je variabilnější a levnější při stejné rychlosti. Uplatní se zejména tam, kde je potřeba vytvořit odbočku z již nainstalované trasy, kdy je obtížné zařezávat a upravovat celý žlab.

Share box