Blog

Jak rychleji upevnit víko na plechový kabelový žlab

Pro upevnění víka na plechový kabelový žlab se nabízí dvě možnosti, při nichž se používají dva rozdílné prvky. První variantou je upevnění pomocí upínky víka, druhou možností je pružný uzávěr víka. 

Pro upevnění prostřednictvím upínky víka je nutné využít spojovacích šroubů, ať už byly předtím použity pro spojení žlabů nebo jsou přidány speciálně právě kvůli upevnění víka na žlabu či tvarovém dílu.
Jak je patrné, upevňování je zdlouhavé a pracné. Nové šrouby se musí namontovat a již existující šrouby se musí povolit, aby se vytvořila mezera mezi nimi a žlabem, kam se upínka zasune. Každou matku je poté třeba opět pečlivě dotáhnout. 
Výrazně rychlejším, jednodušším a méně pracným řešením pro upevnění víka je použití pružného uzávěru. V tomto případě pouze využijeme perforaci ve žlabech a tvarových dílech a jednoduchým zaklapnutím víko zajistíme.

Share box