Blog

Jak spojit drátěné kabelové žlaby - všechny možnosti

Pro spojení drátěných kabelových žlabů je možné použít tři druhy spojek, které se liší velikostí a způsobem uchycení. Dva druhy spojek jsou šroubové a jedna spojka je bezšroubová.
Pomocí spojky SDŽ3 se drátěné žlaby se spojí šroubovým spojem. Toto spojení je ze všech tří způsobů nejpevnější. Nevýhodou je časová náročnost. Každá spojka se musí správně přiložit a pevně dotáhnout.
Druhou možností je použití spojky SDŽ2, což je obdoba prvního způsobu, jen jsou tyto spojky menší. U širších žlabů, než je použit v této ukázce, je proto třeba použít více spojek, zejména na dno žlabu. 
Nevýhodou této spojky jsou její malé rozměry. Pro její montáž je třeba jemnější motorika, lidově řečeno šikovnější prsty. 
Poslední možností je spojení drátěných žlabů spojkou SDŽ1. Spojka je bezšroubová a její instalace je velice jednoduchá a rychlá. Stačí zaklapnout a spoj je hotový. Pro širší typy žlabů, než je v této ukázce, doporučujeme doplnit šroubovací spojku pro zpevnění dna.

Share box