Blog

Rozhovor s obchodním ředitelem firmy TOP servis: Stále zavádíme nové inovace

Firma Top servis patří mezi přední výrobce a dodavatele nosných kabelových systémů.  „Rozhodně nespíme na vavřínech naší práce, ale snažíme se dívat i do budoucna", říká obchodní ředitel Radim Kološ. V rozhovoru hodnotí uplynulý rok 2018, úspěchy firmy i vize do nového roku. 


Jak byste zhodnotil uplynulý rok? Byl pro firmu úspěšný?

V oblasti obchodu musím říct, že právě končící rok 2018 pro nás byl rokem úspěšným. To, že se české ekonomice daří, se samozřejmě promítá i do našich úspěchů. Odbyt našich produktů je zaměřen hlavně na stavebnictví, a to v letošním roce jede na plné obrátky. Vysoká poptávka po nosných systémech se samozřejmě příznivě promítla do našich tržeb, které nám dovolují naplňovat naše plány a předsevzetí ze začátku roku.

Jak se snažíte vyniknout nad svými konkurenty?

Hlavním mottem naší společnosti v oblasti kvality je „rychlost, kvalita, cena“. A právě dodržování těchto tří atributů nás řadí do popředí mezi dodavatele nosných kabelových systémů (NKS). Snažíme se naše zkušenosti a připravenost využít k tomu, aby dodávky našich výrobků byly vždy včas tam, kde jsou zrovna potřeba. A to hlavně v takové kvalitě a komplexnosti, aby montáž byla co nejjednodušší a nejrychlejší a zároveň nebyla ohrožena návaznost prací na stavbách. Už mnohokrát se tato naše deviza ukázala být tou rozhodující skutečností, díky které se zákazník rozhodl využít právě našich služeb a produktů.  

Jakým nestandardním požadavkům jste v minulosti vyhověli?

Jeden z nestandardních požadavků, se kterým jsme se setkali, byl například požadavek na výrobu kabelových žlabů pro jeden z tubusů Dobrovského tunelu v Brně. Na nosné kabelové systémy pro tuto stavbu byly kladeny speciální požadavky v oblasti materiálu, rozměrů a odolnosti proti požáru. Nejen, že jsme tedy vyrobili žlaby nestandardních rozměrů z materiálu, který není běžný pro nosné systémy, ale zároveň jsme zajistili atestaci tohoto nosného systému na odolnost proti požáru v akreditované zkušebně. To všechno proběhlo v rekordně krátké době několika týdnů, a hlavně ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Vzpomenete si na nějaký významný projekt, který se vám vryl do paměti?

Mezi nejvýznamnější projekty v naší více než pětadvacetileté historii rozhodně řadíme dodávky našich produktů pro ropné rafinerie v Iráku, Uzbekistánu, nebo Bělorusku. Důležitým projektem byl i již zmíněný tunel Dobrovského v Brně. Dále pak nesmíme zapomenout na naše systémy v nejvyšší budově v České republice – AZ Tower v Brně, na Letišti Václava Havla a v mnoha dalších významných veřejných stavbách. Ale jak s oblibou říkají herci: „Není malých rolí…“, tak pro nás platí: „Nejsou nevýznamné projekty!“

Chystáte ve firmě od nového roku nějaké novinky?

Ano. Rozhodně nespíme na vavřínech naší práce, ale snažíme se dívat i do budoucna. Udržet se na špici, není jednoduché, a tak stále zavádíme nové inovace, a to jak technologické, tak výrobkové a samozřejmě se snažíme rozšiřovat i poskytované služby. V návaznosti na úspěšný rok 2018, ve kterém jsme opět rozšířili a zmodernizovali některé výrobní technologie, se chystáme rozšířit produktovou řadu kabelových žlabů plechových.

Jaká je vaše vize pro firmu do nového roku?

Vzhledem k pevnému postavení naší společnosti na trhu s nosnými kabelovými systémy věříme, že i v následujícím roce obhájíme přední pozici mezi konkurenčními výrobci a dodavateli. Chceme se také zaměřit na poskytované služby v oblasti dopravy a expedice, rozšířit možnosti odběrných míst, rozšířit pravidelné rozvozové trasy a nabídnout další služby v oblasti technické podpory.

Není toho málo co nás čeká, ale v každém případě budeme dělat vše pro to abychom i v roce příštím nabízeli Řešení, které Vás podrží...

 

 

 

Share box