Nosné kabelové systémy s požární odolností

Nosné kabelové systémy s požární odolností

Riziko požáru nelze nikdy stoprocentně vyloučit. Elektrické rozvody jsou při požáru vystaveny velké zátěži. Přitom v některých budovách, zvláště ve shromažďovacích prostorech, musí být co nejdéle zachovány dodávky elektrické energie pro zajištění chráněných únikových a zásahových cest. Díky kabelovým nosným systémům TOP servis funkčním i za požáru je zajištěno fungování elekrických obvodů i v krizových situacích.

  • Kompletní nosný kabelový systém odolný ohni, splňující požadavky dané všemi normami a předpisy.
  • Požární odolnost systému je doložená všemi příslušnými certifikáty a zkouškami - zachování funkčnosti dle normy DIN 4102 část 12, zkušebního předpisu ZP 27/2008 i slovenské normy STN 92 0205.
  • Nosné kabelové systémy s požární odolností pro horizontální i vertikální trasy.
  • Rychlá a jednoduchá montáž díky kompletnímu systém s bezšroubovými prvky.
  • Pomoc při zpracování projektu a cenové nabídky.
Vyzkoušejte náš nový interaktivní plánovač kabelových tras Spustit konfigurátor
Přehled produktů: 

Stáhněte si produktové katalogy

Systém protipožární ochrany - katalog
NKS - Plechové žlaby 07_18
NKS - Drátěné žl., Žebříky, SONAP 07_18